Onze diensten

Bij ons kunt u terecht voor individuele begeleiding, dagbesteding, hulp bij huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en specialistische verpleging in ALS. Hieronder kunt u de diensten verder bekijken.

Wij streven naar een zinvolle dagbesteding naar uw behoefte.  Onze dagbesteding richt zich op het bieden van structuur en het behoud van de eigen regie.

Jouw-Thuiszorg biedt dagbesteding in verschillende modules waar activiteiten onder vallen:

1 Module Ken jezelf

2 Module Leer van elkaar

3 Module Bewegen en ontspannen

4 Module Computer- en internetvaardigheden

Misschien lukt het niet meer om de huishoudelijke taken zelf te doen. Jouw-Thuiszorg kan dan ondersteuning bieden in uw huishouden.

Bij Jouw-Thuiszorg streven wij naar continuпteit en tevredenheid in al onze diensten. Uw vaste hulp staat voor u klaar en kunnen ook een luisterend oor bieden.

Jouw-Thuiszorg biedt meerdere zorgvormen aan. Wanneer u naast de huishoudelijke hulp andere vormen van zorg nodig heeft, kunnen wij u hierbij helpen.

Lukt het u minder goed om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer? Voelt u zich eenzaam of onveilig in uw thuissituatie? Jouw-Thuiszorg is er voor iedereen vanaf 18 jaar die is vastgelopen in het dagelijkse leven. Wij bieden begeleiding bij omgaan met financies, wonen, leren & werken. Het begeleiden werkt op een laagdrempelige manier die aansluit op de eigen persoonlijke en culturele achtergrond.

Heeft u moeite met opstaan? Kunt u zichzelf steeds moeilijker verzorgen? Vanzelfsprekende handelingen zijn niet meer zo voor de hand liggend. Dan is het goed om te weten dat u bij Jouw-Thuiszorg terecht kunt voor persoonlijke verzorging. Onze kleine teams bestaan uit deskundige zorgverleners die een helpende en een verzorgende hand bieden. Zo kunt u blijven wonen in uw vertrouwde leefomgeving.

Bent u herstellend na een operatie of revalidatie? Is er een diagnose bij u gesteld waarbij verpleging nodig is?

Dan is het goed om te weten dat u bij Jouw-Thuiszorg terecht kunt voor verpleging. Onze teams bestaan uit ervaren verzorgenden en verpleegkundigen. Zij staan voor u klaar bij al uw verpleegtechnische handelingen. Denk aan het aanreiken- en toedienen van medicijnen, wond of stomaverzorging en het toedienen van sondevoeding. Onze zorgverleners zijn deskundig en ervaren om deze handelingen uit te voeren.

Jouw-Thuiszorg biedt specialistische zorg voor mensen met de spierziekte ALS. Onze teams bestaan uit ervaren verzorgende en verpleegkundigen die samen met u, uw naasten en andere betrokken disciplines de zorg thuis goed kunnen inrichten. Onze teams spelen hierbij in op uw zorgbehoefte en groeien daarin mee. Omdat elk client uniek is en zeker bij een spierziekte als ALS is het belangrijk dat het ziekteproces goed in de gaten wordt gehouden om de stoornissen op tijd te signaleren. Zo kunnen onze verzorgende en verpleegkundigen verzorging en verpleging bieden op maat en op tijd signaleren wat er nodig is aan hulpmiddelen.