Over ons

Jouw-Thuiszorg is een organisatie dat zich continu ontwikkelt en innoveert. Onze ambitie is om cliënten zo veel mogelijk tot zelfmanagement te stimuleren.

ONZE MISSIE

Jouw-Thuiszorg streeft naar een samenleving voor iedereen. Dit start bij het respecteren, accepteren en erkennen van ieder mens. Wij staan voor het bevorderen, ondersteunen ofwel het behoud van kwaliteit van leven. Dit doen wij door het faciliteren van een leefomgeving die aansluit bij de individuele mens. Wij zijn er voor volwassenen van alle culturen en achtergronden. 

ONZE VISIE

Jouw-Thuiszorg vindt het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven leiden en gelooft in de eigen kracht van de mens. De zorg die Jouw-Thuiszorg levert, is gericht op het bevorderen van de eigen regie en het versterken van de zelfredzaamheid. De professional faciliteert hierin samen met de mensen uit het eigen netwerk. Met een integrale blik, wordt er gekeken naar de hulpvraag en (zorg)behoefte van de persoon. Jouw-Thuiszorg gaat uit van mogelijkheden en elke stap die gezet wordt, is een stap dichter bij het doel.