Specialistische verpleging ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Deze neuromusculaire (zenuw-/spier-) aandoening leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Dit komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. De hersenen kunnen dan geen spierbewegingen meer op gang brengen.

Jouw-Thuiszorg biedt specialistische zorg voor mensen met de spierziekte ALS. Onze teams bestaan uit ervaren verzorgende en verpleegkundigen die samen met u, uw naasten en andere betrokken disciplines de zorg thuis goed kunnen inrichten. Onze teams spelen hierbij in op uw zorgbehoefte en groeien daarin mee. Omdat elk client uniek is en zeker bij een spierziekte als ALS is het belangrijk dat het ziekteproces goed in de gaten wordt gehouden om de stoornissen op tijd te signaleren. Zo kunnen onze verzorgende en verpleegkundigen verzorging en verpleging bieden op maat en op tijd signaleren wat er nodig is aan hulpmiddelen. 

Onze stappen

Ontmoeting

Informeer over uw zorgvraag door contact op te nemen met Jouw-Thuiszorg. Samen organiseren wij een intake. 

Onderzoek

Onze verpleegkundige en/of maatschappelijk werker onderzoekt samen met u en mogelijk uw naasten naar uw zorgbehoefte. Een indicatie wordt gesteld.

Langskomen

Er worden huisbezoeken in samenspraak met u ingepland om individuele begeleiding te verlenen.

Zorgeloos

Wij streven naar tevreden patiënten en zijn er voor u.

Bekijk onze andere diensten